Pane kardinále, máte kamarády? To víte že mám. Mezi svými blízkými, ale především na rovině biskupské, a to v celé Evropě. Po Vánocích jedeme do...