Koho budete volit? S jistou mírou nadsázky říkám, že mi nejgeniálnější připadá výzva Františka Janoucha, předsedy Nadace Charta 77, zakroužkovat...