Eugenio Bramerini je unikátní zjev, zosobněné charisma. Když vyslovíte jeho jméno kdekoliv na Josefově, všichni ho tam od pohledu znají, ač by se neshodli na jeho věku nebo na tom, co přesně dělá. Vypadá na třicet, byť mu bude padesát. Ano, to je ten Ital, co tu běhá, co tu jezdí na kole. Bydlí v Pařížské ulici, ačkoliv svými názory je její antitezí. Přes dvacet let je svědkem tohoto boulevardu a pamatuje ho bez luxusem vystlaných výloh.