Pojmem znovuzrození se v rámci nejrůznějších kulturních představ o transcendenci standardně označuje duchovní obnova člověka. Lze ho ale použít i v novinařině a ze znovuzrození se nakonec stal leitmotiv prvního čísla magazínu proč ne?! v tomto roce. 

A proč vlastně ne? Schopnost neustále se nově vynalézat je v moderní společnosti důležitější než kdy jindy. Dobře to ví průmyslový designér Jan Plecháč, kterého jsme "vyzpovídali" pro naši stálou rubriku Teď nic neříkejte. A ještě mnohem lépe to vědí miliony uživatelů internetu, kteří naprosto neúnavně dnem i nocí bádají po nových a neotřelých způsobech, jak na Instagramu špulit rty a s rostoucí oblibou i všelijaké jiné části těla. Ostatně na Instagramu nově špulíme i my. Sledujte nás na @procnemagazine.