Snímek: Libor Ševčík Čech Vaněk průkopníkem Shodou příznivých okolností byl Čech Roman Vaněk první, kdo na počátku nového tisíciletí brazilská...