V roce 1716 se sboru "stavitelů silnic a mostů" dostalo uznání ze strany královské moci, takže se jejich profese stala oficiální institucí. Dokonce...