Znajíce dokonale úskalí nemovitostního trhu, nechali jsme si nemovitost prověřit inspektorem. Smířili jsme se dokonce i s opravou a nutným pobytem řemeslníků v místě našeho bydliště, kteří se tam nakonec usídlili podstatně déle, než jsme si mysleli. Na drobné závady typu zrcadel, jež při velkém štěstí zachycují vrchní díl obličeje průměrného hráče NBA, si za pomoci zakoupeného mobilního schodiště postupně zvykáme. V zásadě nám tak nic nebrání, abychom si neužívali dalších 25 let splácení hypotéky v klidném bydlišti, v "našem domově".