Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

architektura, jíž jsme z velké části věnovali naše květnové číslo, to nemá vůbec jednoduché. Lidská společnost by bez ní v podstatě nemohla fungovat, protože vytváří jeviště pozemskému dramatu. A navíc v ideálním případě musí uspokojit naše racionální i iracionální potřeby. Jinými slovy, zevnitř by nás její stěny měly chránit před zimou a zvenku hřát u srdce.