Barevné čáry se proplétají, kříží, větví a znovu splývají. Nálož duhových špaget, světelné stopy pouťových autíček, malůvky z porady. Drobná dílka by tím vším mohla být, ale nejsou. Grafik a webový designér Nicholas Rougeux si pohrál s největšími světovými silničními uzly a šeď asfaltu a betonu proměnil v barevné propletence. Ve svém projektu nazvaném Interchange Choreography ztvárnil celkem 120 největších křižovatek z celého světa.

"Elegantní složitost křižovatek je fascinující a prostě se na ně hezky dívá. Překvapivě ale po nich nerad jezdím. A hodně dalších lidí je taky nemá rádo. Možná i proto mě tak baví, protože jsou krásné, ale zároveň trochu odpuzují," řekl magazínu proč ne?! designér sídlící v Chicagu. Při tvorbě kreseb vycházel ze svého dřívějšího souboru Road Knots, v němž sesbíral letecké snímky obřích dopravních staveb.

Ty pak pomocí speciálních grafických programů z fotky "vypreparoval" a podle předem daných barevných kódů překreslil. Barva jednotlivých silničních tahů se přitom mění podle nastaveného vzorce a podle toho, jak na sebe silnice navazují. Zjednodušená barevná ztvárnění křižovatek tak dávají vyniknout jejich sofistikované architektuře. To, co na fotografiích zapadá v okolním prostředí, najednou dostává nový rozměr.

"Jedna z mých nejoblíbenějších je křižovatka v kanadském Calgary, jež vypadá jako tancující figurka. Ta v hongkongské čtvrti Lai Chi Kok zase připomíná saxofon," vyjmenovává Rougeux. "Některé křižovatky jsou zase natolik složité, že je až stěží uvěřitelné, že vůbec existují," říká s odkazem na víceúrovňovou stavbu u letiště v Newarku v New Jersey. Rougeuxe ovšem nefascinují jen křižovatky a silnice.

Hře s daty se věnuje i ve svých dalších projektech. Klasická díla světové literatury například okleštil o slova a ponechal jen interpunkční znaménka. Shakespearovy sonety převedl do podoby různých čmáranic podle toho, jaká písmena jsou v každém z nich zastoupena nejčastěji a v jakém pořadí. A naposledy dokončil soubor nazvaný Off the Staff, který vizualizuje skladby vážné hudby na základě jejich notových zápisů.

Všechny jeho grafické práce včetně barevných křižovatek si můžete objednat na jeho stránkách c82.net jako plakáty. Prahu na nich zatím nenajdete…