Francouzský designér, který se věnuje široké škále oborů od produktového designu, modního návrhářství přes interiéry až po architekturu. Je pokládán za světoobčana, který sdílí s celým světem svou designérskou vizi a který pozměňuje realitu každodenního života. Jeho design je revoluční − jak svými návrhy, tak například snahou o ekologické myšlení. Narodil se v roce 1949 do rodiny leteckého konstruktéra a už jako malý se díval na to, jak jeho otec skládá a rozebírá modely.

Dá se říct, že téměř jakmile držel tužku, začal kreslit. V Paříži na École Nissim de Camondo vystudoval umělecký design a brzy poté už pracoval pro módní dům návrháře Pierra Cardina. V roce 1976 si založil svou první firmu Starck Products, kterou později přejmenoval na Ubik podle sci-fi románu Philipa K. Dicka. V 70. letech na sebe upozornil lampou Easy Light (1978), připomínající obyčejnou tyčovou zářivku, již lze položit na zem nebo opřít o zeď.