Ateliér Terra Architectura navrhl pro Resort Svatá Kateřina pavilon zasvěcený staroindickému léčebnému systému. Ajurvéda usiluje o celostní vyrovnanost člověka a je úzce spjata s architektonickým učením Vastu Shastra, které spočívá v harmonickém tvoření. Právě prvky tohoto učení jsou v projektu použity tak, aby bylo vytvořeno místo podporující účinky ajurvédského léčení a odpočinku.

Hlavními architektonickými elementy jednopodlažního pavilonu jsou čtvercové moduly. Geometrické tvary jako čtverec, obdélník, kruh a oktogon jsou ve spisech Vastu Shastra spojovány s pozitivními vlivy na duchovní růst a prosperitu, a vytvářejí tak základ expanze resortu. Vstup do pavilonu nakreslil architekt Jakub Tejkl na severní straně budovy v místě, které symbolizuje bránu štěstí.

Při stavbě budou použity přírodní materiály, dřevo a kamenné bloky, které se v zalesněném okolí Svaté Kateřiny běžně vyskytují. Patrný je tu tedy důraz, který klade ajurvéda i Vastu Shastra na život v souladu s přírodou a okolním prostředím.

S novým pavilonem se otevřou wellness a relaxační prostory, tělocvična pro meditační cvičení například jógy a pilates, zenová zahrada, bazénová hala a pavilon ajurvédských masáží.