Podle nejnovějších antropologických a etnologických poznatků se předci Homo sapiens začali oblékat nejdříve před 600 tisíci lety. Pokrývali svá těla kožešinami, trávou a listím. Jejich hlavním motivem však překvapivě nebyla ochrana před trny a neduhy počasí, nýbrž potřeba maskovat se před zlými duchy, zkrášlovat se, napodobovat své druhy a především: imponovat. V tomto ohledu se toho za posledního půlmilionu let moc nezměnilo, respektive jsme dnes době kamenné pravděpodobně blíž než kdy jindy.

Samotné slovo móda se zrodilo někdy v počátcích 17. století. Pravděpodobně když manželka krále Jindřicha IV. Marie Medicejská poprvé navštívila Francii a všechny Pařížanky od té chvíle chtěly vypadat jako ta úžasná Italka − "al moda italiana". Z módy se v tu ránu stal nástroj k vyjádření společenských i finančních rozdílů, životní a myšlenkový postoj vycházející z vkusu doby, obyčejů a sociálních struktur. Ovlivňují ji hospodářské, kulturní, politické i technologické faktory. A módním se stane jen to, co koresponduje s "zeitgeistem". Například minisukni představila Mary Quantová již koncem 50. let, její cestu do šatníků a srdcí žen z celého světa odstartovala ovšem až o několik let později píseň Please Please Me od Beatles.