Manifesta je bienále současného umění nomádského charakteru. Každé dva roky se koná v jiném evropském městě, které leží povětšinou stranou zájmu aktuálního uměleckého dění. O to pečlivěji volí místa, kde se protínají složité společenské, náboženské či politicko-ekonomické aspekty. Prozkoumává lokální historické a kulturní identity a vytváří tak novou "topografii", na jejímž základě volí konkrétní téma.

V posledních letech se bienále pohybovalo mezi baskickým San Sebastianem, Jižním Tyrolskem, Petrohradem, ale také Lublaní nebo Curychem. V Nikósii bylo dokonce zrušeno, když se snažilo propojit nejen rozdělené město, ale i celý ostrov Kypr.

jarvis_5bc4624b498e15d21ee747ab.jpeg