Na sklonku roku se otevírá řada zajímavých výstav a projektů, které ukazují české a slovenské umění. Ať již přímo, nebo v konfrontaci či dialogu se vyjevují různé formy, které podmiňuje lidský život, společnost a neustálá zvídavost. Předvánoční zastavení je synonymem kontemplace a uvědomování si sebe sama. A to může nastat i před uměleckým dílem. Vydejte se po evropských metropolích a aktuálních podobách naší kultury.