Hledám za příč. brzkého sňatku katol. dom. vychov. dámu ve stáří do 28 let. Jmění není podmínkou, ale 100 až 300 000 K žádoucno. Hlavní věcí je dobrá mysl a srdce. Přesně takto zněl inzerát v Národních listech před 106 lety. Dnes tentýž účel plní Tinder, Match a další aplikace. Některé vás propojí s lidmi stejného vyznání, etnicity, vzdělání či zájmů. Jiné sledují vaši polohu a ukazují vám další uživatele v okolí. Uvažuje se o službách hodnotících zájem protějšku podle volby slov, tónu hlasu, mikrovýrazů nebo gest − možná ale nebude třeba se scházet osobně.