Na světě existuje bezpočet překrásných míst. Některá vás nadchnou, jiná ohromí. A některá si vás v jediném okamžiku zcela a navždy podmaní. Mně takto učarovala oblast jezera Como, kam jsem poprvé zavítal v roce 1996 při  tvorbě kolekcí pro naše severoamerické klienty.

Italské tkalcovny tehdy prožívaly skutečnou renesanci. Celý módní svět vzhlížel k jejich materiálům a veletrh prémiových košilovin Shirt Avenue byl vnímán jako velmi prestižní, obchodně-společenská událost, kterou pořadatelé pro umocnění významu situovali na Lago di Como do noblesních prostor věhlasné Villy Erba.

Jejich volba nebyla v žádném případě náhodná. Vlastně bych jen stěží nalezl vhodnější a důstojnější lokalitu k prezentaci tkalcovského oboru. Tamější kraj totiž disponuje neuvěřitelným půvabem. Temné, modrozelené plochy jezera ledovcového původu s nečekanými hloubkami, přímo od hladiny vybíhající strmé kopce s bujným porostem subtropické vegetace a nepříliš vzdálené horizonty rámované vypínajícími se vrcholky Alp společně vytvářejí unikátní scenerii. Jsou navíc zdrojem zvláštní, doslova hmatatelné pulzující energie, která do těchto končin přitahuje člověka od nepaměti. 

Vědom si strategické pozice, průsečíku možných obchodních cest skrze horské masivy, mírného klimatu a přírodních krás, vydal Julius Caesar v roce 59 před naším letopočtem příkaz, aby část jeho severních vojsk vysušila bažinatý, jihovýchodní břeh jezera a založila zde Novum Comum, navazující na původní, o 136 let starší římskou pevnost. Tento krok předznamenal budoucí rozmach a prosperitu města Como včetně celé rozlehlé jezerní oblasti.

Bez ohledu na zánik římské říše se Lago di Como v průběhu následujících mnoha staletí postupně rozvinulo do své dnešní podoby. Stalo se společensky velmi ceněnou destinací. Na březích a v okolních kopcích, obklopené bohatou zelení, se nachází rozeseto více než třicet městeček, jejichž součástí jsou mnohdy fascinující aristokratická sídla, z nichž převažující část je stále v soukromém vlastnictví. Část byla postupně přestavěna na jedny z nejexkluzivnějších hotelů světa a z několika dalších se díky jejich architektonické výjimečnosti kombinované s historickou hodnotou stala muzea se vzácnými uměleckými expozicemi.

Shirt Avenue se k mé veliké lítosti ve Ville Erba již mnoho let nekoná, noblesa ustoupila komercionalizaci. Tradiční rodinné ateliéry nejlepších tkalců hedvábí stejně jako nejvýznamnější tvůrci košilovin naštěstí nadále pokračují v rozvoji skutečného užitného umění, které je symbolem regionu.

Právě odtud pocházejí mé exkluzivní kolekce. Mnohaletou spolupráci i velmi osobní vztahy s jejich majiteli či představiteli považuji za svoji obrovskou výsadu. Průběžné poznávání Lago di Como v jejich doprovodu a zejména z jejich perspektivy hrdých lokálních patriotů pak vnímám jako skvostnou relaxaci, hýčkání ducha i těla.

Byl to Claudio, kdo mne poprvé vyvezl vysoko nad město na vyhlídku v Brunate, což mi umožnilo získat z ptačí perspektivy objektivní představu o tvaru jezera v podobě obráceného písmene "Y" a zapamatovat si základní uspořádání města pode mnou včetně dominantního orientačního bodu v podobě nádherné goticko-renesanční katedrály. Maják vybudovaný na jeho počest mi úžasnými výhledy připomenul osobnost slavného rodáka, fyzika Alessandra Volty.

Nesčetněkrát jsme s Claudiem úderem páté navštívili vinotéku Da Gigi, snoubící atmosféru italského elegantního baru s nekonečným poznáváním úžasných regionálních vín, sýrů a uzenin. Její obliba sahá daleko za hranice Coma.

Walter mi pro změnu představil nejlepší "gelaterii" ve městě - před Larianou byl a je vždy početný dav zejména lokálních zájemců o zmrzlinu, což mnohé napoví. Čekání se vyplatilo a chuťové pohárky opakovaně hlásily mozku, který se na malou chvíli zdráhal uvěřit, že jde o jednu z nejlepších zmrzlin, kterou jsem kdy ochutnal a při každé další návštěvě ochutnávám znovu. Pistáciové jednoduše nelze odolat, zůstává stále fantastická.

Na moje první setkání s Bellagiem, mezi Italy i turisty nejoblíbenější výletní destinaci, ve Walterově podání nikdy nezapomenu. Mělo být a bylo překvapením. Předcházela mu páteční večeře v restauraci Materia, v Cernobbiu. Minimalistický koncept fine dining v podání Davida Caranchiniho byl ve skutečnosti maximalistickou přehlídkou
explozivních chutí tartaru z jelena v kombinaci s hřiby a pistáciovým miso; podle všech známých principů a pravidel měl znemožnit vnímání filetů z okouna na podkladu jemných květákových tónů, které následovaly. Nestalo se tak. Svoji roli kromě špičkových surovin a precizně zvládnutého řemesla sehrálo bravurní vinné párování, na němž si mladý šéfkuchař se svým týmem opodstatněně zakládají. Ne nadarmo se za nimi s nadšením vydávají milovníci jídla například z Milána.

To, co jsem bláhově považoval za vyvrcholení onoho večera, bylo pouhým začátkem. Půlnoční jízda nekonečnými serpentinami skončila v sobotu těsně před druhou hodinou ranní na nábřeží v Bellagiu. Věřím, že neexistuje mnoho návštěvníků, kteří si mohli atmosféru "Perly Coma" vychutnat při měsíčním svitu, ale hlavně liduprázdnou.

Fabiovu zálibu v motorových člunech jsem docenil v okamžiku, kdy příď jeho rodinné chlouby - Rivy Ariston - začala rychlým tempem prořezávat vodní hladinu a unášela nás podél břehů na okružní plavbu jednotlivými rameny. Srovnání s perspektivou vyhlídky z Brunate bylo více než zajímavé a úbočí kopců začala vydávat svá skrytá tajemství v podobě citlivě a vkusně zakomponovaných vil.

Mnohé stavby jsou neoddělitelně spojené se jmény svých slavných zadavatelů, majitelů, případně dočasných uživatelů. Byli a jsou mezi nimi příslušníci italské šlechty, monarchové, církevní hodnostáři, později spisovatelé, básníci, malíři, sochaři, skladatelé, vědci, politici a v neposlední řadě také herci.

V údolí jezera zanechali svůj otisk přirozeně také módní návrháři. K nejznámějším patřil Gianni Versace, který na své náklady nechal uvést do původního, neoklasického stylu Villu Fontanelle.

Jako správný filmový fanoušek se při naší premiérové plavbě Fabio neopomenul mimo jiné přiblížit "na dostřel" k Ville Del Balbianello, aby oživil mé vzpomínky na Jamese Bonda a Casino Royale.

Svojí podstatou představuje destinace Lago di Como neobvyklou kombinaci krásy a hojnosti. Na své si tam přijdou milovníci přírody, historie, architektury. Labužníci se ocitnou v ráji. Sportovci přijmou výzvu hor a plenitelé módních butiků také nepřijdou zkrátka.

Naskytne-li se vám při vašich letních cestách za relaxací a poznáním příležitost navštívit tento kout Itálie severně od Milána, určitě ji využijte - zcela určitě půjde o skvostně strávený čas a dost možná se vám některý z tipů Claudia, Waltera nebo Fabia bude hodit.

Protože mě mí přátelé i po třiadvaceti letech stále umí překvapit, dovolím si vás v příštím díle našeho seriálu pozvat na jezero Como ještě jednou a zavítáme společně do prostor Villy Carlotta, jejíž nedávná návštěva ve mně zanechala hluboký dojem a kde se krása snoubí s uměním...