Vikingové posílali těla svých mrtvých po vodě na vorech, které potom lukostřelci zapálili hořícím šípem. Pohanští předkové Gruzínců zase zemřelé pohřbívali v keramickém demižonu − to je láska k vínu až za hrob. Moderní západní svět upřednostňuje kremaci a pohřeb do země. S ubývajícím místem, přelidněním měst a znečištěním ovzduší ale přichází myšlenky na ekologičtější řešení. Americký stát Washington je pravděpodobně prvním místem na světě, kde je zájemcům oficiálně dovoleno nechat své tělo po smrti zkompostovat.

Pionýrem této metody a zároveň hlavním hybatelem změny v legislativě je firma Recompose ze Seattlu, kterou založila architektka Katrina Spadeová. Právě ona poslední roky ve spolupráci se státními agenturami intenzivně pracovala na postupu, jak bezpečně a hygienicky provádět kompostování lidských těl. A uspěla. Od května příštího roku se z občanů státu může zhruba za pět tisíc dolarů stát zemina, kterou mohou jejich milovaní posléze využít na zahradě a vypěstovat si s její pomocí strom, tulipány nebo třeba rajčata.

Princip metody je následný: těla zesnulých se umístí do speciální rotující nádoby spolu s organickým materiálem, jako jsou dřevní štěpky a sláma, aby se urychlil přirozený proces rozpadu. Podobný způsob používají například zemědělci ke kompostování těl skotu. Projekt má za sebou už i fázi testování. Washingtonská Státní Univerzita darovala společnosti šest těl a každé z nich dalo vzniknout jednomu kubickému yardu půdy. Spadeová momentálně hledá skladové prostory a do konce roku 2020 chce připravit 20 až 25 ocelových nádob na lidské kompostování, které je podle ní nejen ekologičtější, ale také finančně výhodnější. Nemusíte si roky pronajímat místo na hřbitově, neplatíte za rakev a nepoužívají se žádné chemikálie ani fosilní paliva potřebné pro kremaci. Navíc existují studie, které dokázaly, že energie použitá na spalování jednoho těla je stejná jako měsíční spotřeba průměrné americké domácnosti.

Stát Washington se zdá být vhodným místem pro změnu. Je zde zpopelněno více zemřelých než v kterémkoliv jiném americkém státě a pouze Kalifornie a New York mají více tzv. zelených hřbitovů, kde se lidé pohřbívají bez balzamování, rakví a náhrobků a ponechává se zde flóra divoká spíše než krajinářsky upravená. Filozofie společnosti Recompose je jasná: navrátit naše tělo přírodě, ze které vzešlo. A přispět k růstu něčeho nového.