V posledních letech věnuje londýnská Tate Modern jako jedna z mála světových institucí značný prostor výrazným ženským umělkyním 20. a 21. století. Toto programové zaměření je pozitivně uvědomělé ve srovnání s jinými institucemi obdobného významu. Ve formě rozsáhlých přehledových výstav zasazuje do evropského a mezinárodního kontextu autorky, které svou tvorbou ovlivnily pojetí chápání současného kánonu umění.