Od poloviny března se téměř všechny mé příspěvky týkaly úvah o světě současného umění v nepředvídatelném čase. Pohybovaly se od mezinárodních predikcí přes opatření, která se vzápětí změnila, po osobní zamyšlení, kam se ubírá další profesní směřování. V podobném duchu se vyvíjely i mé vlastní kroky − s umělci jsme se snažili nepolevit, a pokud to bylo jen trochu možné, dál pracovat. Ukázalo se však, že současný stav není podmíněn množstvím výstavních aktivit, ale daleko více jde o revizi stávající činnosti a jejího smyslu pro nás samotné.

Začala jsem se navracet k původním záměrům. Když jsem zakládala galerii, byla pro mě nejdůležitější důvěra a snaha vybudovat instituci, která podpoří mladé umělce. Umění pro mě vždy znamenalo součást naší identity a odkaz pro budoucí generace, a proto jsem se mu vždycky snažila vytvářet dobré podmínky.

Myšlenka založit nadační fond podporující tvorbu umělců a umělkyň postupně rostla. Luc Art Fund svým názvem odkazuje ke svatému Lukášovi, tradičnímu patronu umělců, a smyslem jeho činnosti je posílení mezinárodní prezence výtvarných umělců a umělkyň z České republiky a rozvoj scény současného umění.

Naším prvním nadačním počinem je dobročinná aukce Umělci umělcům, která vznikla z urgentní potřeby komunikovat s širokou veřejností ve chvíli, kdy byla zasažena životní realita výtvarné obce. Současná stagnace uměleckého provozu totiž nejen znemožňuje přímý kontakt s výstavními institucemi a diváky, ale primárně představuje výrazné omezení profesní činnosti výtvarníků v delším časovém horizontu.

Aukce již začala a třetí adventní neděli, 13. prosince, se od 14:00 budou dražit všechny položky v přímém čase. Aukční katalog, nabízející umělecká díla od renomovaných autorů napříč scénou, od etablovaných jmen jako Milena Dopitová, Jiří Kovanda nebo Michal Pěchouček přes představitele střední generace Vladimíra Houdka či Marka Thera až po zástupce mladších umělců, jako je Tereza Příhodová nebo Pavla Malinová, si lze prohlédnout na on-line platformě LiveBid. Zároveň v těchto dnech probíhá předaukční výstava v prostorách galerie Magnus Art v budově J&T Banky, která je partnerem aukce. Výtěžek bude rozdělen v poměru 80 procent pro autory dražených děl a 20 procent formou sociálních stipendií umělcům v tíživé životní situaci. Dřív bych si nepřála využít tyto řádky ke sdílení vlastního projektu, ale podpora umění byla a je zásadním předpokladem pro lidskou společnost, a tak jsem si řekla: Proč ne?!

Více informací na www.umelciumelcum.cz
Autorka je historičkou umění a galeristkou, www.drdovagallery.com